WWFs forventninger til statsbudsjettet 2017 (WWF-Norge)

Annonser:

– Nå trenger vi tidenes miljøbudsjett – med et grønt skifte som får klimautslippene ned og sørger for å verne om naturen vår, sier Nina Jensen, generalsekretær i WWF-Norge. Torsdag skal regjeringen legge frem sitt siste forslag til statsbudsjett før stortingsvalget i 2017. Budsjettet er også det første som er utarbeidet etter at klimaavtalen fra Paris ble undertegnet og FNs bærekraftmål vedtatt. D … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
WWFs forventninger til statsbudsjettet 2017 (WWF-Norge)

Annonser:

– Nå trenger vi tidenes miljøbudsjett – med et grønt skifte som får klimautslippene ned og sørger for å verne om naturen vår, sier Nina Jensen, generalsekretær i WWF-Norge. Torsdag skal regjeringen legge frem sitt siste forslag til statsbudsjett før stortingsvalget i 2017. Budsjettet er også det første som er utarbeidet etter at klimaavtalen fra Paris ble undertegnet og FNs bærekraftmål vedtatt. D … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar