Vegansk Julefestival går av stabelen 26-27 november på Chateau Neuf! (NOAH – for dyrs rettigheter)