WWF-Norge krever ny forvaltningsplan for Norskehavet: – Fem av elleve miljømål er ikke nådd (WWF-Norge)

Annonser:

WWF krever at regjeringen oppdaterer forvaltningsplanen for Norskehavet, og at nye tiltak for å ivareta det verdifulle, men i økende grad sårbare, havområdet blir iverksatt. Flere av miljømålene i forvaltningsplanen Stortinget behandlet i 2009 er ikke nådd. Det gjelder blant annet beskyttelsen av særlig verdifulle og sårbare områder. Kun i fem av de elleve områdene som er særlig verdifulle og tren … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar