82 dyr kan felles under kvotejakta på gaupe som starter 1. februar og varer til 31. mars. Kvotene er fordelt på alle rovviltregionene, med to unntak: I Vest-Norge er det kvotefri jakt, mens det ikke er åpnet for jakt i Hedmark. (Rovviltportalen)