Kan felle 82 gauper under kvotejakta i 2016 (Rovviltportalen)

Annonser:

82 dyr kan felles under kvotejakta på gaupe som starter 1. februar og varer til 31. mars. Kvotene er fordelt på alle rovviltregionene, med to unntak: I Vest-Norge er det kvotefri jakt, mens det ikke er åpnet for jakt i Hedmark. (Rovviltportalen)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar