Norge bruker flest forsøksdyr av alle landene i Europa, men svikt i systemet gjør dyrenes lidelser usynlige i statisikken. Dyrevernalliansen frykter enorme mørketall. (Dyrevernalliansen)