Den nye globale rødlista ble lansert i dag. Flere afrikanske gribber er kategorisert som kritisk truet. Vipe, tjeld og lunde er blant flere kjente norske fuglearter som gjør sitt inntog på lista. Den nye lista gjenspeiler en forverret situasjon for verdens fugleliv – 40 arter er plassert i mer akutte kategorier enn i forrige versjon.