Bestandsovervåking ved Jomfruland og Lista fuglestasjoner 2014

Annonser:

En fersk NOF-rapport oppsummerer resultater fra den standardiserte nettfangsten av spurvefugl ved fuglestasjonene på Lista og Jomfruland i 2014. For første gang siden 2011 presenteres også observasjonsdata fra begge fuglestasjonene.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar