Vipa er på vei til sine hekkeplasser i Hordaland (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

Prosjektet vern vipa i Hordaland kartlegger viper på tredje året. Prosjektet har kartlagt en rekke hekkeplasser i fylket, de blir overvåket av faste rapportører i lokallagene. Vi trenger også din hjelp til å finne nye hekkeområder denne våren. (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar