Sætre Bruk AS i Buskerud og Løvenskiold-Fossum Skog ANS i Telemark har fått tillatelse til import av hhv. 1000 og 8000 stokkender i 2016. Hensikten er å drive jakt og jakt-trening. Utsetting av domstiserte stokkender er alt etablert i stor skala i land som Danmark og Frankrike. NOF frykter konsekvensene for den ville faunaen.