I løpet av de siste 19 årene er fire av fem pelsfarmer blitt avviklet og nedlagt. I 2015 er antallet pelsfarmer nede i 238.  (Dyrevernalliansen)