Norsk Ornitologisk Forening (NOF) søker nå etter en dedikert person for å lede og videreutvikle vårt viktige arbeid med naturvern. Stillingen er et ettårig engasjement med mulighet for fast ansettelse etter dette.