NOFs overvåkingsprosjekt for den kritisk truete dverggåsa har gjennom det meste av mai og den første uka i juni i år overvåket trekkforløpet hos arten i Finnmark. Årets vårrasteperiode for dverggåsa i Porsanger er nå over, og hekkeparene er allerede inne i hekkeområdene på Finnmarksvidda.