Vi trenger ikke flere jegere, men flere ville dyr! (NOAH – for dyrs rettigheter)

Annonser:

Landbruksministeren har nylig uttalt at «alle bør få smake på viltet», og har øremerket to millioner kroner for å rekruttere nye jegere. NOAH mener politikken er feilslått. (NOAH – for dyrs rettigheter)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar