Ugler er så kule! Mange ugler lever et omflakkende liv på jakt etter nok mus. En jordugle født i Skottland i 2017 dro over til den norske fjellheimen i 2018, hvor den trolig hekket. Nå er ugla tilbake i vest, og ser ut til å ville tilbringe vinteren i Irland. Hvor drar den til våren monn tro? Det er er en forskningsgruppe fra BTO Scotland som i sin tid sattelittmerket jordugla som reirunge, men ug … (Norsk Ornitologisk Forening)