Regjeringen satser på kvotekjøp i utlandet for å redusere utslippene fra norsk industri, men EUs kvotesystem fungerer ikke bra nok. – Vi trenger nye grep som både kan kutte utslipp og skape klimavennlige arbeidsplasser, sier Nina Jensen, generalsekretær i WWF Verdens naturfond. Nylig tok WWF-sjefen turen til Herøya i Porsgrunn for å møte representanter for Herøya industripark, Yara og Norcem. Diss … (WWF-Norge)

Regjeringen satser på kvotekjøp i utlandet for å redusere utslippene fra norsk industri, men EUs kvotesystem fungerer ikke bra nok. – Vi trenger nye grep som både kan kutte utslipp og skape klimavennlige arbeidsplasser, sier Nina Jensen, generalsekretær i WWF Verdens naturfond. Nylig tok WWF-sjefen turen til Herøya i Porsgrunn for å møte representanter for Herøya industripark, Yara og Norcem. Diss … (WWF-Norge)