Vi heier på horndykkeren! I et brev til Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Troms, sendt i begynnelsen av november, ber vi om bedre oppfølging av handlingsplanen for horndykker. Handlingsplaner som ikke følges opp av gode nok tiltak er lite verdt. Da blir skrytetalene om virkemidler for truede arter nettopp bare skryt, og ikke den hjelpen arter som horndykkeren trenger. url Foto: Tor Egil Kvalne … (Norsk Ornitologisk Forening)