Tidligere i år etterlyste NOF en bedre oppfølging av handlingsplanen for horndykker. Bestanden stuper i Troms, og NOF registreringer i viktige hekkeområder i Nordland viser tilbakegang også her. En ny nasjonal telling og en oppdatering av \ (Norsk Ornitologisk Forening)