Tidligere i år etterlyste NOF en bedre oppfølging av handlingsplanen for horndykker. Bestanden … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Tidligere i år etterlyste NOF en bedre oppfølging av handlingsplanen for horndykker. Bestanden stuper i Troms, og NOF registreringer i viktige hekkeområder i Nordland viser tilbakegang også her. En ny nasjonal telling og en oppdatering av \ (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar