I den senere tid har enkelte stortingsrepresentanter, interesseorganisasjoner og enkeltpersoner tatt til ordet for å danne et nytt dyrepoliti i Norge. I følge dem fungerer ikke Mattilsynet godt nok, og svaret er at da må vi sette i gang med dannelsen av et helt nytt organ som skal gjøre den jobben som Mattilsynet i følge … (Dognews.no)