NOF OAs egenutviklede rapportsystem for fugl i Oslo og Akershus har passert en kvart million observasjoner, fordelt på rundt 40 000 turrapporter og med 6 000 fuglebilder. Søndag 4. desember var dagen for det historiske tallet. Observasjon nummer 250 000 var kvinand på Håøya, sett av Per-Willy Færjestad i Drøbak.