Veterinærinstituttet nytt medlem i europeisk ekspertkomité for kategorisering av antibiotikaresistente bakterier hos dyr (Veterinærinstituttet)

Annonser:

-Globalt øker forekomsten av antibiotikaresistente bakterier fra dyr. Riktig bruk av antibiotika er… (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar