-Globalt øker forekomsten av antibiotikaresistente bakterier fra dyr. Riktig bruk av antibiotika er… (Veterinærinstituttet)