Den lille bestanden av lappmeis i Sør-Norge kan forsvinne helt dersom den antatte bestandsnedgangen fortsetter. Et varmere klima og hogst av eldre skog er to sannsynlige årsaker til den begredelige utviklingen. Her en statusrapport fra Hedmark. http://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/hedmark/nyheter/?id=2047 (Norsk Ornitologisk Forening)