Veterinærinstituttet leder forskningssatsning på hjertesprekk (Veterinærinstituttet)

Sykdommen Kardiomyopatisyndrom (CMS), også kalt «hjertesprekk» dreper slaktemoden oppdrettslaks og er et økende problem i oppdrettsnæringa. Veterinærinstituttet leder et nytt prosjekt i samarbeid med næringsaktører som skal utrede spredning, risikofaktorer og hvordan sykdommen forløper. 22.01.2016 (Veterinærinstituttet)

Legg igjen en kommentar