Den såkalte Lucas-saken er nå oppe i Høyesterett. Straffeutmålingen i denne saken vil bli avgjørende for straffenivået i dyremishandlingssaker fremover. (Dyrevernalliansen)