Veterinærinstituttet kan ikke bekrefte funn av aviær influensa (Veterinærinstituttet)

Veterinærinstituttet har i dag gjennom videre laboratorieundersøkelser så langt ikke kunnet bekrefte funn av aviær influensa i kalkunflokken der det tidligere ble påvist tegn til infeksjon. Veterinærinstituttet samarbeider med Mattilsynet om videre oppfølging av saken.  06.03.2016 (Veterinærinstituttet)

Legg igjen en kommentar