Antistoffer mot aviær influensa påvist i Østfold (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Veterinærinstituttet har i kveld fredag 4. mars 2016 meddelt Mattilsynet at vi har påvist antistoffer mot aviær influensa i prøver fra en kalkunbesetning i Østfold. Prøvene ble tatt i forbindelse med en rutinekontroll. Oppfølgende prøver vil bli tatt av Mattilsynet. Veterinærinstituttet vil foreta flere laboratorieanalyser av disse prøvene for å bekrefte eller avkrefte om dette faktisk dreier seg … (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar