-Vi tar til etterretning at Stortinget har vedtatt å opprettholde Veterinærinstituttets virksomhet i Nord-Norge som i dag. Vi har den senere tiden sett en gledelig utvikling for blå sektor i Harstad. Vi jobber med å styrke beredskapen også for grønn sektor både i Nord-Norge og i resten av landet. 08.12.2015 (Veterinærinstituttet)