Grønn skattekommisjon la i dag frem sin rapport om hvordan grønn skatteomlegging kan bidra til lavere utslipp av klimagasser, bedre miljø og en god økonomisk utvikling. Her er svært gode forslag om naturavgifter og fjerning av miljøfiendtlige subsidier, men det er ikke blitt en rapport som viser vei mot nullutslippssamfunnet, mener WWF-Norge.–  Rapporten bringer både gode og dårlige nyheter. Vi ha … (WWF-Norge)