Verden har fått mange flere ville tigere (WWF-Norge)

Annonser:

Arbeidet med å redde verdens tiger fra utryddelse gir endelig resultater: Antall tigere som lever i det fri øker for første gang på flere tiår! Endelig er resultatet av den verdensomspennende tigertellingen klar: Verdens ville tigere teller nå minst 3.890 individer! Dette er en markant økning siden forrige tigertelling i 2010, da minsteantallet var 3.200.– Dette er fantastisk gode nyheter for en a … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar