I januar 2016 ble en ulv i Enebakk avlivet av dyrevernmessige årsaker av personell fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Obduksjon ved Veterinærinstituttet viste et magert kadaver med store hårløse områder (skabb). Det var ønskelig med mest mulig opplysninger rundt sykdomsutviklingen til denne ulven, og Fylkesmannen ba om undersøkelse av aktuelle giftstoffer som ulven kunne ha vært eksponert for.   … (Veterinærinstituttet)