Husdyrnæringa, fôrbransjen, Veterinærinstituttet og Mattilsynet har samarbeidet om å lage en veiled… (Veterinærinstituttet)