En antatt utryddet fugl, ikke så veldig ulik vår egen spettmeis, er gjenfunnet på Bahamas. Det er en god nyhet å ta med seg inn i helgen! http://www.birdlife.org/worldwide/news/bird-thought-extinct-rediscovered-bahamas (Norsk Ornitologisk Forening)