Rovviltnemndene vedtok i dag at hele 36 ulver skal kunne skytes til vinteren, i region 4 og 5. Det betyr at tre ulveflokker skal utslettes, sammen med 12 enkeltindivider.  – Dette er et uansvarlig og naturfiendtlig vedtak som er i strid med norsk lov, sier WWFs Nina Jensen.  På Hamar fattet rovviltnemndene i region 4 og 5 (Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold) vedtak i dag om at inntil 36 ulver kan … (WWF-Norge)

Rovviltnemndene vedtok i dag at hele 36 ulver skal kunne skytes til vinteren, i region 4 og 5. Det betyr at tre ulveflokker skal utslettes, sammen med 12 enkeltindivider.  – Dette er et uansvarlig og naturfiendtlig vedtak som er i strid med norsk lov, sier WWFs Nina Jensen.  På Hamar fattet rovviltnemndene i region 4 og 5 (Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold) vedtak i dag om at inntil 36 ulver kan … (WWF-Norge)