Vannsangeren er en sjelden gjest i Norge; nærmest oss hekker den i Øst-Europa. Forrige gang den ble registrert i Norge var i 2009, så det er kanskje ikke så rart at årets fugler feires med kake ? (Norsk Ornitologisk Forening)