Formålet med denne undersøkelse er å kartlegge forekomsten av blodorm i hele landet samt undersøke o… (Veterinærinstituttet)