Her i Norge motsetter kjøttbransjen seg vaksinen som kan bedre dyrevelferden hos griser. Ellers i verden er den utbredt og anerkjent. (Dyrevernalliansen)

Her i Norge motsetter kjøttbransjen seg vaksinen som kan bedre dyrevelferden hos griser. Ellers i verden er den utbredt og anerkjent. (Dyrevernalliansen)