Dersom rovdyrene fikk større områder å leve i, ville konflikten rundt rovdyr og beitedyr i Norge blitt mindre, mener WWF Verdens naturfond. Miljøorganisasjonen har nå levert forslag til hvordan rovviltforvaltningen kan bli bedre. – Rovviltforvaltningen i Norge har potensial for å bli mye bedre, mener Sverre Lundemo, rådgiver i WWF Verdens naturfond.WWF har nå gitt innspill til Klima- og miljødepar … (WWF-Norge)