Marine elvedeltaer har blitt en truet naturtype som følge av omfattende ødeleggelser over lang tid, og nedbyggingen fortsetter den dag i dag. I år har deler av den velkjente og umistelige fuglelokaliteten Drevjaleira blitt dekket av fyllmasser for å bli industriområde. Dette er naturforvaltningen i Norge i 2018.