I tidligere tider levde menneskene tett på naturen, og de hadde behov for å tolke tegn rundt seg for å overleve. Det gav opphav til overtro, ikke minst om fugler, som ble sett som bindeleddet mellom jord og himmel. https://tv.nrk.no/program/DVNA50000416/fuglane-i-folketrua (Norsk Ornitologisk Forening)