Usedvanlig få trekkfugler i høst!

Annonser:

Fuglestasjonene fanger nå opp den elendige hekkesesongen for våre insektspisende spurvefugler. Lista fuglestasjon har på sine 25 år med standardisert virksomhet aldri hatt en dårligere høst med tanke på fangst av insekteterne. For afrikatrekkerne våre er det røde fangsttall!


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar