Gode forekomster av smågnagere i 2015 i Nord-Fennoskandia førte til at mange snøuglepar gikk til hekking i år. Det norske snøugleprosjektet har gjennom sommeren kartlagt årets forekomst av snøugler i våre tre nordligste fylker. Et sammenbrudd i smågnagerbestanden i noen områder medførte imidlertid at mange snøuglepar ikke fikk unger på vingene.