Strengere lovverk for handel med truede arter

Annonser:

Fra 1. juli i år gjelder en ny og strengere CITES-forskrift om innførsel, utførsel og besittelse av truede arter av vill fauna og flora. Den nye forskriften er en innstramming av lovverket, og blant annet er strafferammene for handel med truede arter økt. NOF mener at den nye forskriften er en god nyhet for norsk natur.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar