Dyrevern Ung har laget et gratishefte som tar opp temaer mange elever har et forhold til. (Dyrevernalliansen)