Prionsjukdommen Chronic Wasting Disease (CWD) påvist for første gong i Europa (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Veterinærinstituttet har påvist Chronic Wasting Disease (CWD) hjå ei reinsdyrsimle frå Nordfjella villreinområde. CWD er dødeleg hjå hjortedyr. Sjukdommen er velkjent hjå hjortedyr i Nord-Amerika, men dette er første gongen den er påvist i Europa. Det er også første tilfellet hjå rein på verdsbasis. Saken inneholder video med ekspertintervjuer.  04.04.2016 (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar