– Ulveforvaltning i blinde! (WWF-Norge)

Annonser:

– Hvorfor skal ulven være et unntak fra kravet om kunnskapsbasert naturforvaltning? spør rovdyrekspert Sverre Lundemo i WWF. Med bare 35 ulv er ulvebestanden i Norge truet fra alle kanter.Kunstig lave bestandsmål, ulovlig jakt og innavl gjør framtiden svært usikker. – Vi må vite hva som skal til for å gjøre ulven livskraftig i norsk natur. Vet vi ikke det, tvinges politikerne til å drive naturforv … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar