AquaEpi I 2016: Ny møteplass om epidemiologi innen akvakultur (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Velkommen til den første globale konferansen i epidemiologi og sykdommer hos akvatiske dyr i oppdrett!  Konferansen avholdes i Oslo 20.-22. september 2016. 05.02.2016 (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar