Velkommen til den første globale konferansen i epidemiologi og sykdommer hos akvatiske dyr i oppdrett!  Konferansen avholdes i Oslo 20.-22. september 2016. 05.02.2016 (Veterinærinstituttet)