Topp at også Dagbladet støtter vårt krav om skjerpede regler for kjøring med vannscooter! ??? … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Topp at også Dagbladet støtter vårt krav om skjerpede regler for kjøring med vannscooter! ??? https://www.dagbladet.no/kultur/brolerne-pa-sjoen/70064314 (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar