Topp at også Dagbladet støtter vårt krav om skjerpede regler for kjøring med vannscooter! ??? https://www.dagbladet.no/kultur/brolerne-pa-sjoen/70064314 (Norsk Ornitologisk Forening)