Tøft liv for granmeisene: Ingen av de lavest rangerte fuglene overlevde den første vinteren. Ingen av fuglene som ikke fant en flokk, ble sett etter den første vinteren heller. https://gemini.no/2018/11/uten-flokken-dor-granmeisa/ (Norsk Ornitologisk Forening)