Mens Island oppretter verdens første fristed for hvaler som har blitt holdt i fangenskap, ønsker politikere i Senterpartiet økt sel- og hvalfangst i Norge. NOAH har kjempet mot fangst av sel og hval i snart 30 år, og vi ser alvorlig på at politikere i 2018 fremmer forslag som dette. (NOAH – for dyrs rettigheter)