Time kommune planlegger inngrep i Søndre Frøyland landskapsvern- og fuglefredningsområde på Jæren

Annonser:

NOF stiller seg svært kritisk til de planlagte inngrepene ved Søndre Frøyland landskapsvern- og fuglefredningsområde på Jæren i Rogaland. Både fysiske inngrep og turstier er foreslått. Hvordan kan slike planer overhodet fremmes til diskusjon i et særdeles viktig fredningsområde med et rikt fugleliv?


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar